11 Ekim 2014 Cumartesi

Danıştay’dan Tüketicilere Sevindirici Karar

Danıştay, tüketicilerin hakem heyetlerine yaptığı başvuruya ilişkin avukatlara vekalet ücreti ödenmesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerinin idari bir kurul olduğu, yargılama faaliyetinde bulunmadığı, dava konusu tarife hükmü ile tüketici hakem heyetlerince çözülen uyuşmazlıklara ilişkin herhangi bir hüküm yer almadığı, yapılan düzenlemenin tüketicilerin hak arama özgürlüğünün kısıtlanacağı ileri sürülerek yürütmenin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a başvurmuştu.

Danıştay 8. Dairesin verdiği kararda Tüketici hakem heyetlerinin yargısal bir mercii olmadığı, bu nedenle çözüme kavuşturdukları uyuşmazlıklarda vekalet ücretine hükmedemeyeceklerini bildirerek tüketicinin Tüketici Hakem Heyetine başvurması üzerine aleyhine karar vermesi halinde karşı tarafın avukatına vekalet ücreti ödemek zorunda kalacağını bilmesinin, tüketicilerin hak arama özgürlüklerinin de kısıtlanacağını ifade edildi.

Açıklanan nedenlerle Danıştay, dava konusu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Birinci Kısım İkinci Bölüm 6. maddesinin sonunda yer alan "...avukatlık ücretine hükmedilir." ibaresinin uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların oluşacağı açık olduğundan, yürütmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar verdi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...