20 Kasım 2013 Çarşamba

Yeni Tüketici Kanununda Öne Çıkan Düzenlemeler

6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tasarısı  07.11.2013 tarihli TBMM Genel Kurul'unda görüşülerek kabul edilerek yasalaştı. Ancak 20.11.2013 tarihi itibariyle henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamıştır. Yani kabul edilen kanun resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

7/11/2013 tarih ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'nun tam metni için buraya tıklayınız.

1.Tüm tüketici sözleşmeleri en az on iki punto büyüklüğünde ve okunabilir bir şekilde düzenlenecektir.

2.Evrensel bir hak olan tüketicilerin bilgilendirilmesi esas alınarak birçok alanda tüketicilerin sözleşme imzalanmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu tutulacak ve tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin hususların, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunlu olacaktır.

3.Sözleşmede öngörülen koşulların, keyfi bir şekilde sözleşme süresi içerisinde tek taraflı olarak tüketici aleyhine değiştirilmesi yasaklanacak ve tüketiciden; haksız olarak talep edilen ücret, masraf ve komisyonların alınmasının önüne geçilecektir.

4.Bankalar artık tüketicilerden istedikleri her ücreti değil Bakanlığımız ve BDDK tarafından belirlenecek ücretleri alabilecek ve tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil edilmeyen bir kredi kartı sunmak zorunda olacaklar.

5.Temerrüt hali de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verilecektir.6.İşyeri dışında (kapıdan) yapılan satışlarda ve mesafeli satışlarda 7 gün, devre tatil sözleşmelerinde ise 10 gün olan cayma süreleri 14 güne çıkarılmıştırÖn ödemeli konut satışları (maketten satış), tüketici kredisi sözleşmeleri ve finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde tüketicilere 14 günlük; taksitle satış sözleşmelerinde ise borçlar kanununa paralel olarak 7 günlük cayma hakkı getirilmiştir.

7.Bankacılık alanındaki sözleşmeler, elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik sözleşmeleri vb. Çok geniş kitleleri ilgilendiren ve genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde tüketici aleyhine hükümler yer alması durumunda bu sözleşmeler Bakanlığımız tarafından denetlenecek ve tüketicinin mağdur olması engellenmiş olacaktır.

8.Ayıplı mal ve hizmette ihbar mükellefiyeti kaldırılarak tüketiciye sağlanan haklar tüketici lehine genişletilecektir.

9.Tüketici kredisi ve konut finansmanı (mortgage) sözleşmelerinde tüketicinin isteği dışında sigorta yaptırılması uygulamasına son verilecektir.

10.İnşaat firmaları inşaat ruhsatı almadan maketten satış olarak ta bilinen ön ödemeli konut satışı yapamayacak ve tüketicilerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla bina tamamlama sigortası yaptırmak zorunda olacaklar.

11.Günümüzde 21 milyar TL ticaret hacmine ulaşmış olan ve pazardaki payını her geçen gün arttıran, internet, telefon, katalog vb. Yollarla kurulan mesafeli sözleşmeler ayrıntılı olarak düzenleme altına alınmış olacaktır.

12.Finansal hizmetlerin mesafeli satışına ilişkin AB yönergesi ilk defa iç hukukumuza aktarılarak her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan öncetüketicinin sözleşme şartları hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak.

13.Milyonlarca yerli ve yabancı turisti ilgilendiren devre tatil, devre mülk ve paket turlarlailgili tüketicilere yeni haklar tanınacaktır.

14.Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon vb. tüm aboneliklerde tüketici, istediği zaman abonelik sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak ve abonelik sözleşmesinin feshi, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacaktır.

15.Gazete ve dergi gibi süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon kampanyalarıdaha sıkı kurallara tabi olacaktır.

16.Gerçeği yansıtmayan indirimli satış kampanyaları yasaklanacak ve daha sıkı bir şekilde denetlenecektir.

17.Tüketicilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar artırılacak olup, bu yönde ders kitaplarına tüketici haklarına ilişkin bölümler konulacak ve yayıncı kuruluşlara tüketiciyi bilinçlendirici program yayınlama zorunluluğu getirilecektir.

18.Tüketicilerin ticari reklam yoluyla yanıltılmasını engelleyecek tedbirler etkinleştirilecek ve saldırgan ve aldatıcı nitelikte olan her türlü haksız ticari uygulama yasaklanacaktır.

19.Ticari reklamlar ile haksız ticari uygulamaları denetleyecek olan Reklam Kurulu’nun etkin, hızlı ve verimli çalışması ve usul ekonomisinin sağlanması amacıyla yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yürürlüğe girecek ve Kurul’un üye sayısı 29’dan 11’e düşürülecektir.

20.Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılacak ve tüketicilerimizin haklarını aramaları kolaylaştırılacaktır. Yeni Kanun ile birlikte ihtiyaca göre hakem heyeti kurulacak ve başvuru sayısına göre bazı ilçelerde birden fazla hakem heyeti oluşturulması sağlanacaktır. Tüketici hakem heyetlerinde raportör kadrosu ihdas edilerek daha etkin ve verimli çalışmaları sağlanacaktır. Tüketicilerimizin 3000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıkları için mahkemeler yerine tüketici hakem heyetlerine müracaat edebilmelerine olanak sağlanacaktır.

21.Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre sadece nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilecektir.

22.Tüketici haklarını ihlal edenlere uygulanacak idari para cezaları caydırıcı, orantılı ve belirli olması ilkeleri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenecektir.

23.Gerçekçi olmayan para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve birçok tüketicinin mağdur olmasına neden olan ve halk arasında da saadet zinciri veya çok katmanlı satışlar olarak ta bilinen piramit satış sistemleri yasaklanacaktır.

Sonuç olarak;
Tüm bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemiz tüketicileri de AB ülkeleri ve dünyanın gelişmiş diğer ülkelerindeki tüketicilerin sahip olduğu haklara, hatta bazı alanlarda daha ileri düzeyde haklara sahip olacaktır.

Hayati YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı                                                                          

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...